Zastupljene su tri vrste fosfatiranja i to :

  • Zn-fosfat
  • Mn-fosfat
  • Zn-Ca-fosfat

Maksimalna dužina dela koji se fosfatira je do 2 m.

Ukupna količina elektrolita je 5000 litara.

Proces fosfatiranja se primenjuje za zaštitu od korozije, olakšanje obrade u hladnom stanju, smanjenje trenja, obezbeđivanje dobre adhezije organskih prevlaka.

Ne primenjuje se na delovima koji rade na temperaturama većim od 200°C.