Postoje tri linije za cinkovanje delova i to jedna ručna linija i dve poluautomatske linije.

Delovi se, prema konfiguraciji, mogu obrađivati na alatima ili u bubnjevima.

Maksimalna dužina dela koji se cinkuje je do 1m, a težina je do 500kg. Kapacitet bubnjeva je 50kg.

Elektrolitička prevlaka cinka se primenjuje za:

  • zaštitu delova od korozije koji rade u industrijskim sredinama;
  • zaštitu delova u slatkoj vodi temperature do 60°C.


Elektrolitička prevlaka cinka se ne primenjuje za:

  • zaštitu delova u morskim uslovima;
  • delova čija radna temperatura prelazi 250°C.


Cinkuju se delovi od čelika, zahtevane debljine su od 5- 15μm, a hromatizacija tj. naknadna zaštita cink prevlake može biti: žuta, crna, plavičasta ( od 2006.g uvode se na zahtev kupaca hromatizacije koje ne sadrže Cr6+jon) . Jednom nedeljno ( a po potrebi i češće) se vrše analize svih elektrolita na liniji. Na osnovu urađene analize pristupa se korekciji elektrolita na liniji. Takođe se kontroliše i pH vrednost elektrolita.

 
Linija za proces cinkovanja Delovi koji se cinkuju na alatu i bubnju